Nastavení emailového klienta

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

ASPone.cz nabízí všem zákazníkům možnost posílat a vybírat svoji poštu pomocí následujících protokolů: SMTP, POP3 a IMAP. Samozřejmostí je také přístup ke svým emailovým schránkám pomocí našeho webového rozhraní webmail. Ke všem protokolům nabízíme také šifrované varianty přístupu SMTPS, POP3S, IMAPS a HTTPS.


Ke každému webhostingu (kromě varianty Freehosting) můžete mít zřízen určitý počet emailových schránek. Počet těchto schránek se řídí zakoupeným webhostingovým tarifem.
Velikost emailové schránky na našich emailových serverech až 1000 MB (od varianty Developer a výše -> varianta Basic má pouze 100MB). V případě, že by jste vyžadovali
individuální velikost schránky, tak neváhejte kontaktovat naši technickou podporu na adrese support@aspone.cz.

Obsah

Informace o portech

Následující tabulka obsahuje název protokolu, čísla portů včetně šifrovaného spojení.

Protokol Port Šifrovaný port
SMTP 25 465
POP3 110 995
IMAP 143 993
HTTP 80 443


Přihlašovací informace

Adresa serveru:
mail.vasedomena.cz (případně IP adresa mailového serveru, kterou získáte v naší klientské sekci. Adresa je stejná pro všechny tři protokoly (SMTP, POP3 i IMAP).

Přihlašovací jméno:
Přihlašovací jméno je vždy ve tvaru schranka@vasedomena.cz.

Heslo:
Heslo k emailové schránce. Pokud jej nevíte nebo jste jej ztratili, můžete si nové nastavit prostřednictvím klientské sekce.


SMTP autentizace - ve všech emailových klientech je třeba nastavit SMTP autentizaci, která chrání náš mailový server před zneužíváním. SMTP autentizace spočívá v tom, že před odesláním zprávy se můsí Váš klient autentizovat našemu mailovému serveru pomocí Vašeho přihlašovacího jména a hesla. V níže uvedených postupech naleznete informace, jak tak učinit.

Webmail

Webmail rozhraní naleznete na adrese http://mail.vasedomena.cz nebo také na http://mail3.aspone.cz.
Individuální nastavení emailových schránek - veškerá nastavení a ovládání schránky naleznete na adrese http://mail3.aspone.cz


Nefunkční odchozí pošta v poštovním klientovi

Pokud Vám nefunguje odchozí pošta ve Vašem poštovním programu (zpráva se neodešle), může to být způsobeno blokací portu 25, přes který je pošta odesílána na náš SMTP server. Blokaci způsobuje Váš poskytovatel Internetového připojení.

Řešení:

 • použití zabezpečeného potru 465 (je nutné zaškrtnout položku zabezpečené připojení SSL) ve svém emailovém klientovi
 • použítí SMTP odchozího serveru poskytovatele


Odeslaná pošta nezobrazuje diakritiku

V případě, že odeslaná pošta příjemci špatně zobrazuje diakritiku, tak je potřeba změnit kódování textu.

Řešení:

 • Po přihlášení do webmailu se prosím prolikejte přes "Nastavení" -> "Moje nastavení" -> "Nastavení účtu" -> záložka "Psaní zpráv" a následně změňte položku "Kódování textu" na "Central European (ISO)" (toto nastavení opraví zobrazení jen pro poštu odeslanou pomocí webmailu - nikoliv pomocí emailového klienta). Poté by již odeslané emaily měly odcházet v korektní podobě.

Označení předmětu zprávy [SPAM]

Toto nastavení lze změnit přímo v nastavení schránky (Nastavení -> Moje nastavení -> Filtrování -> Filtrování spamu). Zde již zvolíte "Obejít nastavení antispamu pro tento účet" a dále kliknete na záložku "Akce". Poté si již nastavení upravíte dle Vašich potřeb.

Import kontaktů do webového rozhraní pomocí CSV souboru

Webové rozhraní podporuje export kontaktů pouze do souboru vCard, ale podporuje import i z CSV souboru. Vzorový soubor s více kontakty, který lze importovat si můžete stáhnout zde

Výběr složek pro synchronizaci složek (protokol IMAP)

V případě, že se připojujete ke schránce za pomoci protokolu IMAP, tak máte možnost si zvolit, které složky budou synchronizovány. Tuto volbu naleznete kliknutím pravým tlačítkem myši na název schránky viz. printscreen. IMAP sync.jpg

Mail5.aspone.cz

Nastavení Microsoft Outlook 2013

Nový emailový účet vytvoříte kliknutím na záložku Soubor a poté na tlačítko Přidat účet

001.png

002.png

Budeme přidávat emailový účet, servery však nastavíme ručně. Zadejte tedy potřebné údaje pro emailový účet a zaškrtněte volbu Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru. Klikněte na tlačítko Další.


003.png

Na další obrazovce ponechte zaškrtnutou volbu POP or IMAP a pouze klikněte na tlačítko Další.


004.png

Na kartě Nastavení e-mailu sítě Internet je třeba zadat informace o serverech.


005.png

 • typ účtu: IMAP
 • server příchozí pošty: imap.forpsi.com
 • server odchozí pošty: smtp.forpsi.com
 • uživatelské jméno: Vaše emailová adresa
 • heslo: Heslo k Vaší emailová schránce

Po vyplnění těchto údajů pokračujte kliknutím na tlačítko Další nastavení...,. Zde nastavíme autorizaci k smtp serveru a další nastavení.


Na kartě Server pro odchozí poštu nastavte, že SMTP server vyžaduje autentizaci a vyberte volbu Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty.


006.png

Na kartě Upřesnit nastavte následující volby:


007.png

Okno nastavení ukončete kliknutím na tlačítko OK.

Vrátíte se zpět na Nastavení e-mailu sítě Internet (POP and IMAP Account Settings ), kde pouze klikněte na tlačítko Další (Next).


008.png

MS Outlook otestuje přihlášení k IMAP serveru a odešle zkušební zprávu. Pokud je vše v pořádku, stačí pouze kliknout na tlačítko Zavřít (Close).


009.png

Nastavení Thunderbird


Nový emailový účet vytvoříte přes menu Soubor ---> Nový objekt ---> Existující poštovní účet... (v novějších verzích zobrazíte menu stiskem klávesy levý Alt)


Th01.png

Nejprve zadejte vaše jméno (takto se bude zobrazovat příjemcům vaší pošty), vaši emailovou adresu a heslo. Klikněte na tlačítko Pokračovat.


Th02.png

Thunderbird se pokusí podle zadané emailové adresy určit uživatelské jméno, server pro příchozí a odchozí poštu. Tato nastavení je třeba upravit, můžete rovnou kliknout na tlačítko Ruční nastavení.


Th03.png

 • Jako příchozí i odchozí uživatelské jméno zadejte vaši emailovou adresu
 • Jako typ příchozího serveru vyberte IMAP, do políčka Název serveru zadejte imap.forpsi.com, vyberte typ serveru IMAP, do dalšího políčka (číslo portu) zadejte 993 a vyberte typ zabezpečeného spojení SSL/TLS
 • Do políčka Odchozí zadejte smtp.forpsi.com, číslo portu zvolte 465 a typ zabezpečeného spojení SSL/TLS
 • Klikněte na tlačítko Znovu otestovat


Th04.png

Thunderbird ověří, zda jsou vámi zadané údaje korektní. Poté klikněte na tlačítko Hotovo, které by v této chvíli mělo být přístupné.


Th05.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Informační panel
Domény
Návody
ASPone.cz
Nástroje