Smart webmail

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Administrace schránek - postmaster@

Administrace emailových schránek je dostupná po přihlášení do webmailu webmail.aspone.cz pomocí účtu postmaster@vasedomena.cz (pokud heslo do schránky neznáte, můžete jej změnit v klientské sekci - změna hesla).
Po přihlášení do schránky klikněte v horním menu na tlačítko Administrace.

Administrace s.png


V levém menu u záložky Administrace jsou následující položky:

 • Schránky - zde můžete provádět správu emailových adres, např:
  • vytváření/mazání schránek
  • změna hesla
  • aktivace přesměrování a automatické odpovědi
  • nastavení antispamu
  • správa blokovaných a bezpečných adres


Schranky s.png


 • Antispamové šablony - můžete nastavit šablony antispamových pravidel a adres
  • nové schránky můžete vytvářet s již předdefinovaným nastavením antispamu a měnit nastavení antispamu pro více schránek (nebo i celou doménu) najednou
 • Aliasy - vytvoření aliasu (přeposílání)
  • virtuální schránky, jejichž příchozí zprávy jsou přeposílané na jednu nebo více existujících emailových schránek
 • Emailoví roboti
  • virtuální schránky, které zasílají automatické odpovědi na zprávy doručené do schránky a současně zprávu přepošlou na zadanou adresu
 • Správa přístupů
  • nastavení oprávnění jednotlivých uživatelů pro přístup do administraceVytvoření nové schránky

Pro vytvoření nové schránky se přihlaste do webmailu webmail.aspone.cz pomocí účtu postmaster@vasedomena.cz a klikněte v horní menu na Administrace.
V levém menu zvolte Schránky a klikněte na + SCHRÁNKA.

Nova schranka s.png


V dalším kroku zadejte:

 • název schránky
 • heslo + potvrzení hesla
 • a kliknout na Přidat
Nova schranka2 s.png

Smazání schránky

Pro smazání schránky se přihlaste do webmailu webmail.aspone.cz pomocí účtu postmaster@vasedomena.cz a klikněte v horní menu na Administrace.
V levém menu zvolte Schránky a klikněte na schránku, kterou chcete smazat.

Mazani s.png


Nyní klikněte na Smazat a pak smazání schránky potvrďte.

Mazani2 s.png

Aliasy

Pro vytvoření mailového aliasu se přihlaste do webmailu webmail.aspone.cz pomocí účtu postmaster@vasedomena.cz a klikněte v horní menu na Administrace.
V levém menu zvolte Aliasy a klikněte na + Alias.

Alias s.png


V dalším kroku zadejte:

 • Název - název aliasu
 • doporučujeme zaškrnout "Změnit obálkovou adresu odesílatele"
 • Cílová emailová adresa - adresu, na kterou budou emaily přeposlané adresované na alias (lze zadat i více adres, ale po zádání jedné adresy je potřeba kliknout na Přidat)
 • kliknutím na Přidat vytvoříte alias a pak je ještě potřeba kliknout na ULOŽIT

Alias2 s.png

Přeposílání

Pro přeposílání na další email se přihlašte přes webmail do schránky, klikněte v horním menu na Nastavení a pak v levém menu na Přeposílání a odpoveď..

 • u přeposílání dejte ZAPNUTO a vyplňte požadovaný mail
 • pokud chcete ponechávat poštu na serveru, tak zvolte Ponechat lokální kopii v doručené poště
 • nakonec klikněte na talčítko OK
Presmerovani s.png
Nastavení chování antispamu

 • pro nastavení antispamu klikněte v horním menu na Nastavení a v levém menu na Antispam


Antispam s.png

 • v horní části můžete antispam pro schránku aktivovat / deaktivovat. Kliknutím dojde k přepínání stavu Zapnuto / Vypnuto. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko OK

 • v sekci Správa spamů můžete nastavit, jaká akce se provede s emaily vyhodnocenými jako spam:
  • Přepsat předmět - email vyhodnocený jako spam zůstane v Doručené poště, pro lepší přehled můžete nastavit text, který se přidá do předmětu (standardně *****SPAM*****)
  • Doručit do složky SPAM - email vyhodnocený jako spam je přesunut do složky Spam. Jestliže použijete tuto volbu, nedojde ke zpracování uživatelských filtrů. Tento stav je způsoben tím, že antispamový filtr je použit před uživatelskými filtry.
  • Odmítnout - spamy budou automaticky odmítány již na úrovni SMTP spojení


 • Používáte-li POP3 přístup do schránky, nebudou se při volbě Doručit do složky Spam emaily takto vyhodnocené stahovat (POP3 protokol umožňuje stahovat pouze složku Doručená pošta). Chcete-li být tedy informováni o tom, že jsou ve složce Spam nové zprávy, aktivujte volbu Posílat přehledy o spamech a zvolte frekvenci odesílání (denní, týdenní, měsíční).


Blokované a bezpečné adresy (blacklist a whitelist)

Jak nastavit, aby nebyly emaily některých odesílatelů kontrolované antispamem?

 • pro nastavení klikněte v horním menu na Nastavení
 • seznamy odesílatelů, u nichž nebude prováděna antispamová kontrola, spravujte v levém menu Blokované a bezpečné adresy (dříve blacklist a whitelist).


Adresu přidejte následujícím způsobem:

 • zadejte emailovou adresu (1.) - můžete použít hvězdičkovou notaci (zástupný symbol * pro libovolný řetězec)
 • v seznamu (2.) vyberte Bezpeční odesílatelé
 • klikněte na tlačítko Přidat (3.)


Blokovane adresy s.png • Emaily doručované z adres nacházejících se v seznamu "Bezpečných odesílatelů (whitelist)" nebudou kontrolované antispamem a budou vždy přijaté jako legitimní (za předpokladu, že nebudou obsahovat v příloze virus nebo nepovolenou příponu).
 • Umístění v seznamu "Bezpečných odesílatelů" má přednost před seznamem "Blokovaných odesílatelů".Tipy pro přidávání adres:

 • všechny emaily z jedné domény: *@domena.cz
 • všechny subdomény dané domény: *@*.domena.cz
 • všechny národní varianty domény (cz, sk., com …): *@domena.*

Správa složek

Správu složek lze provádět více způsoby, jejichž použití závisí pouze na vašich preferencích. Veškeré funkce jsou dostupné v kontextové nabídce, kterou zobrazíte:

 • umístěte ukazatel myši na složku a zobrazí se tlačítko (viz obrázek níže)
  • funkce, které jsou neaktivní (zašedlé), nelze u složky použít
  • jde např. o přejmenování a mazání systémových složek nebo o vytvoření podřízené složky v doručené poště

Slozky 1 s.png
Vytvoření složky

 • složku na stejné úrovni jako Doručené vytvoříte kliknutím na složku Všechny složky na pak tlačítko + (obrázek níže)
 • ve složce "Doručené" nelze vytvořit podřízenou složku
Slozky 3 s.png

Oblíbené složky

 • oblíbené složky jsou ty složky, které se zobrazují ve webmailu v levém menu nad položkou Všechny složky
 • při prvním přihlášení do webmailu zobrazené pouze systémové složky (Doručené, Koncepty, Odeslané, SPAM, Šablony, Koš)
 • ostatní složky jsou dostupné po kliknutí na Všechny složky
 • složku přidáme do oblíbených pomocí kontextové nabídky - v nabídce zvolte položku Přidat k oblíbeným
 • pro odebrání jednoduše zvolte v kontextové nabídce příslušné oblíbené složky položku Odebrat z oblíbených
Slozky 2 s.png


Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Informační panel
Domény
Návody
ASPone.cz
Nástroje