Classic - antispam

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Nastavení chování antispamu

  • pro nastavení antispamu klikněte v menu na Nastavení a Antispam
  • v horní části můžete antispam pro schránku Vypnout / Zapnout. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Uložit

Antispam c.png

  • v sekci Správa spamů můžete nastavit, jaká akce se provede s emaily vyhodnocenými jako spam:
    • Přepsat předmět - email vyhodnocený jako spam zůstane v Doručené poště, pro lepší přehled můžete nastavit text, který se přidá do předmětu (standardně *****SPAM*****)
    • Doručit do složky SPAM - email vyhodnocený jako spam je přesunut do složky Spam. Jestliže použijete tuto volbu, nedojde ke zpracování uživatelských filtrů. Tento stav je způsoben tím, že antispamový filtr je použit před uživatelskými filtry.
    • Odmítnout - spamy budou automaticky odmítány již na úrovni SMTP spojení


  • Používáte-li POP3 přístup do schránky, nebudou se při volbě Doručit do složky Spam emaily takto vyhodnocené stahovat (POP3 protokol umožňuje stahovat pouze složku Doručená pošta). Chcete-li být tedy informováni o tom, že jsou ve složce Spam nové zprávy, aktivujte volbu Posílat přehledy o spamech a zvolte frekvenci odesílání (denní, týdenní, měsíční).
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Informační panel
Domény
Návody
ASPone.cz
Nástroje