URL Rewrite pravidla

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zde můžete vybrat požadované přesměrování a kód vložit do souboru web.config v hlavním adresáři webu.

Přesměrování z HTTP na HTTPS

<system.webServer>
 <rewrite>
  <rules>
    <rule name="HTTPS Redirect" stopProcessing="true">
      <match url="(.*)" />
      <conditions>
       <add input="{HTTPS}" pattern="^OFF$" />
      </conditions>
      <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" appendQueryString="false" />
    </rule>
  </rules>
 </rewrite>
</system.webServer>

Přesměrování domény bez www na doménu s www a HTTPS

V pravidlu je potřeba upravit "www.vasedomena.cz" na název Vaší domény.

<system.webServer>
 <rewrite>
  <rules>
   <rule name="WWW and HTTPS" enabled="true" stopProcessing="true">
	<match url="(.*)" />
	 <conditions logicalGrouping="MatchAny">
  	 <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^[^www]" />
  	 <add input="{HTTPS}" pattern="off" />
	 </conditions>
 	 <action type="Redirect" url="https://www.vasedomena.cz/{R:1}" appendQueryString="true" redirectType="Permanent" />
   </rule>
  </rules>
 </rewrite>
</system.webServer>

Přesměrování domény z www na doménu bez www a HTTPS

V pravidlu je potřeba upravit "vasedomena.cz" na název Vaší domény.

<system.webServer>
 <rewrite>
 <rules>
  <rule name="nonWWW and HTTPS" enabled="true" stopProcessing="true">
   <match url="(.*)" />
   <conditions logicalGrouping="MatchAny">
     <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^(www\.)(.*)$" />
     <add input="{HTTPS}" pattern="off" />
   </conditions>
   <action type="Redirect" url="https://vasedomena.cz/{R:1}" appendQueryString="true" redirectType="Permanent" />
  </rule>
 </rules>
 </rewrite
</system.webServer>
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Informační panel
Domény
Návody
ASPone.cz
Nástroje