Classic - velikost složky

Z ASPone Help Wiki
Verze z 30. 11. 2022, 10:39; Lukas (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Zobrazení velikosti složky a počtu zpráv

  • pro zjištění velikosti složky klikněte nejprve v levém menu na Nastavení a poté na Správa složek
  • pravé okno pak obsahuje seznam všech složek se zobrazením počtu zpráv (nepřečtených / přečtených) a velikost složky


Velikost slozky c.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Znalostní báze
Domény
ASPone.cz
Nástroje