Reset hesla v klientske sekci

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

V klientské sekci ve Správa emailů kliknete u požadované schránky na symbol Tužky, zadáte bezpečné heslo a dáte Uložit.

Reset hesla 1.png

Požadavky na bezpečné heslo:

  • délka mezi 8 a 16 znaky
  • alespoň jedno malé a velké písmeno
  • alespoň jedno číslo
  • alespoň jeden speciální znak, lze použít pouze znaky: ! # $ & @ + , . - ; = ? [ _ | } ~ ' < > ^ `
  • nesmí obsahovat název schránky
  • nesmí obsahovat více jak dva stejné znaky opakované za sebou
  • nesmí obsahovat znaky s diakritikou a jiné znaky než písmena latinky
  • silné heslo neobsahuje slova, která lze nalézt ve slovníku


Reset hesla 2.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Znalostní báze
Domény
ASPone.cz
Nástroje