Visual Studio - server FTP

Z ASPone Help Wiki
Verze z 1. 12. 2022, 10:51; Lukas (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Server FTP/FTPS

Ve VS zvolíte Publikovat a vyberete možnost Server FTP/FTPS.

VS 1.png

V dalším kroku zvolíte:

  • server: název serveru (nebo IP adresu), kde je vaše aplikace (název serveru nebo IP dohledáte v klientské sekci)
  • cesta k webu: aplikaci je potřeba umístit do adresáře www
  • pak ještě zadáte cílovou adresu URL, přihlašovací údaje k FTP a kliknete na Dokončit


VS 2.png


Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Znalostní báze
Domény
ASPone.cz
Nástroje