BIZ

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Přehled

Podpora IDN: Částečně (viz Znaky)
Podporuje modifikace: Ano
Registrační období: 1 až 10 let
Období s možností prodloužení po expiraci: 44 dnů
Doba před smazáním po expiraci: 44 dnů
Registrační systém: Online
WHOIS-Server: whois.nic.biz
WHOIS-Update: 12 až 15 hodin

Popis

.BIZ značí "Business" a je tzv. generická Top-Level Doména (gTLD).

Účel

.BIZ může registrovat a používat každá osoba nebo organizace.

Znaky

 • Minimum: 3
 • Maximum: 63
 • Písmena a číslice
 • Pomlčky ("-") pouze uvnitř doménového jména (nesmí být na začátku a přímo před TLD)
 • Podporuje pouze německé a korejské IDN znaky (pro korejské IDN použijte odpovídající tag jazyka "KO")

Omezení

.BIZ domény mohou být použity pouze pro "bona fide" obchodní nebo komerční využití. "Bona fide" obchodní využití je jedním z následujících způsobů:

 • Při výměně zboží, služeb, nebo majetek všeho druhu
 • V běžném obchodním styku nebo podnikání
 • Pro usnadnění
  • směny zboží, služeb, informací, nebo majetku jakéhokoliv druhu
  • běžného obchodního styku a podnikání

Transfery

 • .BIZ transfery jsou možné. Po úspěšném převodu domény je automaticky prodloužena o jeden rok. Registračního období se prodlužuje o jeden rok.
 • Transfer .BIZ domény je nutné proukázat autorizačním kódem (tzv. AUTH-Info), který lze získat od aktuálního registrátora přes kontakt registrátora nebo kontakt správce u dané domény.
 • Zkontrolujte, zda příslušná doména nemá status "zamčena" (angl. "locked"), který můžete zjistit přes WHOIS. Pokud je doména zamčená, pak majitel může požadovat, aby byla odemčena.
 • Vezměte prosím na vědomí, že transfer gTLD může být zahájen až po potvrzení "Form ICANN autorizace" aktuálním registrátorem. Pravidla si můžete prohlédnout v [1].

TIP

 • Ochranná lhůta: po expiraci vstupuje doména do ochr. lhůty, kdy není možné provádět změny (name servery, kontakty, změna registrátora), lze ji však prodloužit.
 • Redemption Grace period: nastává po 30 dnech od expirace, trvá 30 dnů-poplatek navíc.
 • Pending delete: po skončení RGP, posledních 5 dní, již nelze prodlužovat.

Obnovení

 • V případě, že nebude uhrazeno prodloužení domény před datem splatnosti, může být účtován poplatek za obnovu domény dle platného ceníku a pravidel centrálního registru.
 • Tento poplatek za obnovu neobsahuje prodloužení domény o další rok provozu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Informační panel
Domény
Návody
ASPone.cz
Nástroje