CN

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Geografické zasazení

Světadíl: Asie
Hlavní město: Peking
Poloha: 39°54′50″N 116°23′30″E
Rozloha: 9 640 821 km²
Počet obyvatel: 1 338 612 968
Časové pásmo: UTC+8
Telefonní předvolba: +86

Logo Mapa

Přehled

Podpora IDN: Částečně (viz Znaky)
Podporuje modifikace: Částečně
Registrační období: 1 až 5 let
Období s možností prodloužení po expiraci: -
Doba smazání domény před expirací: 1 den
Registrační systém: -
WHOIS-Server: whois.cnnic.net.cn
WHOIS-Update: 24 až 48 hodin

Popis

.CN je oficiální country code Top-Level Doména (ccTLD) pro Čínu.

Účel

Společnosti na území Číny a společnosti a firmy obchodující s Čínou.

Znaky

 • Minimum: 1
 • Maximum: 63
 • Písmena a číslice
 • Pomlčky ("-") pouze uvnitř doménového jména (nesmí být na začátku a přímo před TLD)
 • IDN pouze pro čínské znaky pod .CN, a ne v rámci TLD .CN.

Omezení

 • .CN domény může registrovat FO i PO, avšak za splnění daných podmínek
 • Žadatelé o registraci domény .NET.CN musí splnit Všeobecné podmínky .CN domény:
  • Obecné zásady na http://www.cnnic.cn
  • Čínské nařízení o internetových doménách na http://cnnic.com.cn/html/Dir/2005/03/24/2861.htm
  • CNNIC správa registrace doménových názvů http://www.cnnic.cn/html/Dir/2003/11/27/1522.htm
  • CNNIC politika řešení sporů http://cnnic.com.cn/html/Dir/2003/12/12/1977.htm
  • Pravidla pro CNNIC politiku řešení sporů http://cnnic.com.cn/html/Dir/2003/12/12/1980.htm
  • Zakázané použití pro .CN domény - Registrátor nesmí registrovat doménová jména, která jsou CNNIC považována za:
   • V rozporu se základními principy ustanovenými v Ústavě Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR")
   • Ohrožení bezpečnosti státu, únik státního tajemství, s úmyslem svrhnout vládu nebo narušit celistvost státu ČLR
   • Poškození národní cti a národních zájmů ČLR
   • Podněcování nepřátelství nebo diskriminace mezi různými národnostmi, nebo narušit národní solidaritu v rámci ČLR
   • Narušení náboženských zvyklostí nebo šíření feudálního kultu
   • Šíření zvěstí, narušení veřejného pořádku nebo narušení sociální stability v ČLR
   • Šíření pornografie, oplzlosti, gamblerství, podněcování k násilí, vraždám, terorismu nebo trestným činům v ČLR
   • Urážku nebo pomluvu občanů ČLR
   • Jakýkoliv jiný trestný čin podle zákonů ČLR a jejích správních předpisů
 • V případě registrace domény na fyzickou osobu registr vyžaduje ověření totožnosti majitele, tedy dodání kopie občanského průkazu nebo pasu.
 • Pro registraci domény na právnickou osobu vyžaduje registr dodání výpisu z obchodního rejstříku. Dokumenty a v nich uvedené informace registr analyzuje a na základě nich povoluje nebo zamítá registraci domény .CN.
 • Registrované názvy domény jsou čínským správcem kontrolovány. Není možné registrovat názvy domén s pornografickou tématikou, vládní názvy a instituce, názvy související s násilím, terorem, olympijskými hrami a podobně.
 • Veškeré podmínky registrace čínských domén naleznete v pravidlech CNNIC.
 • Potřebné dokumenty je třeba zaslat na: cn-audit@rrpproxy.net (nejpozději do 8 dnů od registrace)!

Transfery

 • .CN transfery jsou možné. Po úspěšném převodu domény je automaticky prodloužena o jeden rok. Registračního období se prodlužuje o jeden rok.
 • Ujistěte se prosím, že máte správný autorizační kód (AUTH-Info) pro danou doménu, než zahájíte transfer, jinak transfer selže.
 • Zkontrolujte, zda příslušná doména nemá status "zamčena" (angl. "locked"), který můžete zjistit přes WHOIS. Pokud je doména zamčená, pak majitel může požadovat, aby byla odemčena.
 • Zahajte převod včas a ne jen krátce před expirací domény. Přenosy budou registrem odmítnuty, pokud nebudou zahájeny alespoň 16 dní před expirací domény.
 • Ujistěte se, že je doména starší než 60 dní, jinak bude transfer zamítnut.

Obnovení

 • V případě, že nebude uhrazeno prodloužení domény před datem smazání (viz zákl. informace o doméně), bude účtován poplatek za obnovu domény dle platného ceníku a pravidel centrálního registru.
 • Tento poplatek za obnovu neobsahuje prodloužení domény o další rok provozu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Informační panel
Domény
Návody
ASPone.cz
Nástroje