COM

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Geografické zasazení

Logo Svět

Přehled

Podpora IDN: Ano
Podporuje modifikace: Ano
Registrační období: 1 až 10 let
Období s možností prodloužení po expiraci: 35 dnů
Doba před smazáním po expiraci: 35 dnů
Registrační systém: Online
WHOIS-Server: whois.internic.net
WHOIS-Update: Online

Popis

.COM značí "Commercial" a je tzv. generická Top-Level Doména (gTLD).

Účel

.COM může registrovat a používat každá osoba nebo firma.

Znaky

 • Minimum: 3
 • Maximum: 63
 • Písmena a číslice
 • Pomlčky ("-") pouze uvnitř doménového jména (nesmí být na začátku a přímo před TLD)

Omezení

 • Nutná verifikace domény při její registraci (prodloužení). Verifikace je provedena kliknutím na odkaz, který je zaslán do e-mailu držitele domény. Verifikace se provádí u e-mailové adresy pouze jednou. Držitel domény je povinen provést verifikaci nejpozději do 15 dnů od data registrace domény. Pokud tak neučiní, je doména pozastavena a to do doby než bude verifikace provedena.

Transfery

 • .COM transfery jsou možné. Po úspěšném převodu domény je automaticky prodloužena o jeden rok. Registračního období se prodlužuje o jeden rok.
 • Transfer .COM domény je nutné proukázat autorizačním kódem (tzv. AUTH-Info), který lze získat od aktuálního registrátora přes kontakt registrátora nebo kontakt správce u dané domény.
 • Zkontrolujte, zda příslušná doména nemá status "zamčena" (angl. "locked"), který můžete zjistit přes WHOIS. Pokud je doména zamčená, pak majitel může požadovat, aby byla odemčena.
 • Vezměte prosím na vědomí, že transfer gTLD může být zahájen až po potvrzení "Form ICANN autorizace" aktuálním registrátorem. Pravidla si můžete prohlédnout v [1].
 • Doménu je možné převést nejdříve 60 dní po registraci, či poslední změně registrátora domény.
 • Doménu je možné převést nejpozději 5 dní před expirací domény.

Expirace

 • Po datu expirace doménového jména následují 3 fáze:

Ochranná lhůta

V případě, že registrace doménového jména není přede dnem expirace prodloužena, vstupuje doménové jméno v den expirace na dobu 28 dnů do tzv. ochranné lhůty. Během tohoto období na doméně není možné provádět změny. Doménu lze kdykoliv během této lhůty prodloužit uhrazením standardního poplatku za prodloužení (POZOR - doména již není aktivní). Po skončení ochranné lhůty začíná fáze "Redemption Grace Period".

Redemption grace period

Tato fáze začíná po 28 dnech od data expirace a trvá 30 dní. Doména není funkční (nezobrazuje se prezentace a nefungují poštovní služby), u domény není možné provádět jakékoliv změny (kontakty, name servery atd.). Během této 30denní lhůty může majitel doménu prodloužit pouze na základě uhrazení výrazně vyššího poplatku.

Pending delete

Po skončení stavu Redemption Grace Period přechází doména na 5 dní do stavu "Pending delete", kdy již není možné ji obnovit. Poté je uvolněna a je možné ji znovu zaregistrovat.

Obnovení

 • V případě, že nebude uhrazeno prodloužení domény před datem splatnosti, může být účtován poplatek za obnovu domény dle platného ceníku a pravidel centrálního registru.
 • Tento poplatek za obnovu neobsahuje prodloužení domény o další rok provozu.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Informační panel
Domény
Návody
ASPone.cz
Nástroje