CZ

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Geografické zasazení

Světadíl: Evropa
Hlavní město: Praha
Poloha: 50°4'N 14°28'E
Rozloha: 78 867 km²
Počet obyvatel: 10 190 213
Časové pásmo: UTC+1 (v letním čase UTC+2)
Telefonní předvolba: +420

Logo

Přehled

Podpora IDN: Ne
Podporuje modifikace: -
Registrační období: 1 - 10 let
Období s možností prodloužení po expiraci: -
Doba před smazáním po expiraci: 60 dnů
Registrační systém: Online
WHOIS-Server: whois.nic.cz
WHOIS-Update: Online

Popis

.CZ je oficiální country code Top-Level Doména (ccTLD) pro Českou republiku.

Účel

.CZ doména je k dispozici všem jednotlivcům a společnostem.

Znaky

 • Minimum: 1
 • Maximum: 63
 • Písmena a číslice
 • Pomlčky ("-") pouze uvnitř doménového jména (nesmí být na začátku a přímo před TLD)

Omezení

Žádná omezení.

Základní údaje a pojmy

 • ASPone, s.r.o. - je od roku 2011 akreditovaným registrátorem .CZ domén a členem registrátorské komory CZ-NIC.
 • .CZ - Národní doména České republiky nejvyššího řádu. V současné době je zaregistrováno okolo 800000 kusů .CZ domén.
 • CZ-NIC - zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC, identifikační číslo 67985726. Hlavní činností sdružení je provozování registru doménových jmen .CZ a ENUM a zabezpečení provozu domény nejvyšší úrovně CZ.
 • NSSET (NSSETid) - sada jmenných (name) serverů - soubor záznamů obsahující nejméně 2 jmenné servery a nejméně jeden technický Kontakt.
 • Doménový kontakt - Záznam o konkrétní osobě (fyzické nebo právnické) vedený v Centrálním registru.
  • kontakt držitele / vlastníka domény - držitel (vlastník) domény má právo s doménou libovolně manipulovat
  • administrativní kontakt - subjekt, který může měnit veškeré údaje u domény, ale nemůže změnit držitele (vlastníka) domény
  • technický kontakt - může měnit technické nastavení domény
 • AUTH-Info - autorizační kód (heslo, mnohdy také nazýván AUTH-ID kód), pomocí kterého je možné provádět změny (admin kontaktů, sady nameserverů, transfer domény)
 • Den registrace - den, ve kterém dojde k zaregistrování domény v Centrálním registru
 • Den expirace - den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou byla doména zaregistrována
 • Ceník

Nová objednávka / registrace

Novou doménu si můžete objednat ZDE. Objednání domény se skládá z několika kroků:

 • ověření domény - zvolíte Vámi požadovanou doménu pomocí WHOIS, kde zjistíte stav domény (zda je volná / již zaregistrovaná)
 • doménu/y předáte k objednávce - všechny Vámi vybrané (a zároveň volné domény), o které máte zájem si přiřadíte k objednávce
 • 1. krok objednávky - Úvod - souhlas s pravidly a podmínkami registrace .CZ domén
 • 2. krok objednávky - Přehled objednávky - celková sumarizace objednaných služeb. Zde můžete k objednávce přiřadit i jiné služby (např. Webhosting pro danou doménu/y)
 • 3. krok objednávky - Registrace zákaznického účtu - pokud jste již našim zákazníkem, zvolíte možnost "Existující zákazník". V opačném případě je nutné vytvořit nový zákaznický účet dle povinných údajů formuláře
 • 4. krok objednávky - Volba vlastníka domény - zde máte možnost doménu zaregistrovat i na jiný subjekt (mimo Váš zákaznický účet)
 • 4. krok objednávky - Volba DNS serverů - v případě zacílení domény na servery ASPone, zvolte "Použít NSSET ASPONE" (doporučená hodnota)
 • 5. krok objednávky - Shrnutí objednávky a dokončení

Po provedení objednávky Vám bude na kontaktní email zasláno potvrzení o úspěšném provedení. Zároveň Vám bude zaslána výzva k platbě, která bude obsahovat veškeré objednané položky. Téměř všechny služby, které ASPone nabízí, jsou zřizovány až po zaplacení (přijetí částky na náš účet). Výhodou je však možnost placení kreditní kartou nebo formou předplaceného kreditu. Doménu tak můžete mít zaregistrovánu v řádu několika sekund.

Expirační podmínky

ochranná lhůta .CZ domén


 • Den registrace - den, ve kterém dojde k zaregistrování domény v Centrálním registru.
 • Den expirace - den následující po dni, ve kterém dojde k uplynutí doby, na kterou byla doména zaregistrována.

Z grafického znázornění expirační lhůty .CZ domén je patrné, že o doménu nepřijdete ihned po vypršení data expirace. Po tomto datu nastupuje na řadu ochranná lhůta, která trvá celkem 60 dnů a je rozdělena do dvou částí. První perioda ochranné lhůty trvá 30 dnů. Během této doby doména funguje stále bez sebemenších problémů (není vyřazena ze zóny / DNS). Druhá perioda ochranné lhůty je v délce dalších 30 dní. Během této doby je již funkčnost domény omezena (doména je vyřazena ze zóny / DNS). Po uplynutí ochranné lhůty 60 dnů, je doména uvolněna k další registraci všem subjektům.

Prodloužení domény

V dostatečném časovém intervalu je každému majiteli zákaznického účtu, pod kterým je daná doména vedená, zasláno vyrozumění o blížící se expiraci domény. Zákazník má možnost doménu kdykoliv prodloužit přes Klientskou sekci (vytvořit objednávku prodloužení domény). Pokud si zákazník tuto objednávku nevytvoří v dostatečném předstihu (po přijetí emailu o blížící se expiraci) sám, bude mu fakturačním systémem automaticky, po uplynutí jednoho týdne, vytvořena a zaslána výzva k platbě k prodloužení dané domény o příslušné období (zpravidla 1 rok).

Transfer domény pod ASPone

Transfer Vaší domény pod správu ASPone můžete provést online pomocí tohoto formuláře v několika krátkých krocích. K úspěšnému provedení transferu Vaší domény je nutné odsouhlasit pravidla a podmínky týkající se .CZ domén a znát autorizační heslo (AUTH-Info kód). Toto heslo si můžete v rámci formuláře nechat zaslat na emailový kontakt držitele domény. Po použití autorizačního hesla bude objednávka transferu domény úspěšně dokončena. V případě, že se blíží ( >60 dnů ) datum expirace transferované domény, je automaticky vystavena výzva k platbě k prodloužení domény o další rok provozu (v tomto případě je transfer proveden až po uhrazení fakturované částky).

Po provedení transferu domény bude doména pod kompletní správou ASPone (včetně fakturace). Kontakt držitele ani administrativní kontakt domény se transferem nemění!

Transfer již nelze provést u domény, která je již po expiraci.

Autorizace

Každá operace s .CZ doménou (transfer domény, změna administrativních kontaktů, změna sady nameserverů) je podmíněna znalostí autorizačního hesla (AUTH-Info kódu). Toto heslo si můžete nechat zaslat pouze na emailový kontakt držitele domény v Klientské sekci. V případě, že emailový kontakt držitele domény nemáte již aktivní nebo k němu jednoduše nemáte již přístup, využijte následujícího formuláře, díky kterému si můžete nechat zaslat autorizační heslo i na jiný emailový kontakt. Podmínkou však je úřední ověření vlastníka (držitele) domény.

Změna emailového kontaktu držitele domény

Nastavení a editace .CZ domén

Pro zjednodušení manipulace (nastavení, editace) .CZ domén jsme pro Vás také připravili online video tutoriály, které Vás povedou nastavením Vaší domény krok za krokem.

Změna majitele domény

V případě, že požadujete kompletní změnu majitele (držitele) domény, je třeba tento krok zahájit v Klientské sekci -> v sekci Změna vlastníka domény.
Tento proces změny majitele domény vyžaduje úředně ověřenou listinu, kterou získáte odesláním formuláře v Klientské sekci. Po potvrzení tohoto formuláře bude vygenerována nová žádost ve formátu PDF, která bude zároveň zaslána na zvolené emaily. Tuto žádost je třeba vytisknout, úředně ověřit podpisy obou stran (stávajícího i nového majitele domény) a zaslat zpět na adresu naší společnosti. Po přijetí žádosti je provedena změna vlastníka domény do tří dnů.

Kontrolu provedené změny vlastníka u dané domény můžete učinit na http://whois.aspone.cz.

Změna emailového kontaktu držitele domény

Pro změnu emailového kontaktu držitele domény postupujte postupně pomocí následujících pokynů:

 • pomocí WHOIS zjistěte přesný název (ID) kontaktu držitele / vlastníka domény (např. ID kontaktu držitele - SB:jannovak)
 • pro změnu emailového kontaktu držitele domény je nutné, aby byl tento kontakt veden (registrován) u ASPone - zjistíte také přes WHOIS -> po kliknutí na ID kontaktu -> současný registrátor musí být ASPONE
  • Pozn.: Pokud současný registrátor kontaktu není ASPONE je třeba provést jeho transfer -> jděte do Klientské sekce -> Seznam kontaktů -> Importovat -> jakmile bude kontakt naimportovaný do seznamu kontaktů, dáte jej vybrat a zvolíte Změnit registrátora -> pro tuto změnu je třeba znát AUTH-Info kód, který si můžete také zaslat na emailový kontakt držitele domény např. ZDE
 • nyní je již kontakt registrován (veden) u ASPone (přesvědčíte se tak opět ve WHOIS, popřípadě v Klientské sekci (seznam kontaktů -> vyberete kontakt -> informace))
 • v seznamu kontaktů v Klientské sekci jej nyní vyberte a dejte editovat
 • po potvrzení operace pomocí AUTH-Info kódu (ten si necháte ve formuláři zaslat na emailový kontakt držitele domény, popřípadě ZDE) budete moct daný kontakt editovat -> změnit emailový kontakt držitele domény

Poznámka: V případě, že současný emailový kontakt držitele domény nemáte již aktivní nebo k němu jednoduše nemáte již přístup (pro získání AUTH-Info kódu), využijte následujícího formuláře, díky kterému si můžete nechat zaslat autorizační heslo i na jiný emailový kontakt. Podmínkou však je úřední ověření vlastníka (držitele) domény.


Změna admin kontaktu u domény

Pro změnu admin kontaktů u dané domény je třeba přejít do Klientské sekce -> Seznam domén -> Vyberete doménu -> Editovat -> Administrativní kontakt.
Zde uvidíte aktuální hodnotu nastavených admin kontaktů. Pro jeho změnu můžete nový admin kontakt (nebo více admin kontaktů) zadat manuálně nebo vybrat ze seznamu již uvedených kontaktů (které máte v seznamu kontaktů v Klientské sekci).
Tuto změnu je třeba potvrdit autorizačním heslem, které si můžete v daném formuláři nechat zaslat na emailový kontakt držitele domény (vlastníka domény).

Poznámka: Jedna doména může mít i více admin kontaktů.

Změna DNS serverů (sady nameserverů - NSSET ID)

Pro změnu DNS serverů (sady jmenných / name serverů - NSSET ID) u dané domény je třeba přejít do Klientské sekce -> Seznam domén -> Vyberete doménu -> Editovat -> Sada nameserverů.
Zde uvidíte aktuální hodnotu nastavené sady DNS serverů. Pro její změnu můžete novou sadu zadat manuálně nebo vybrat ze seznamu již vytvořených nebo naimportovaných sad DNS serverů (které máte v Klientské sekci ve složce Správa DNS serverů).
Tuto změnu je třeba potvrdit autorizačním heslem, které si můžete v daném formuláři nechat zaslat na emailový kontakt držitele domény (vlastníka domény).

V případě, že chcete, aby Vaše doména směřovala na servery společnosti ASPone, je nutné u domény nastavit výchozí sadu nameserverů (ASPONE) -> tuto hodnotu vyberete ze seznamu (Vaše doména -> editovat -> Sadu nameserverů -> Zadat ze seznamu).

Správa DNS záznamů

Pokud máte doménu vedenu pod správou ASPone, máte v ceně domény možnost využití pokročilé správy DNS záznamů. Veškeré změny DNS záznamů můžete provádět v Klientské sekci -> Správa DNS záznamů. Na obrázku níže je screenshot administračního rozhraní pro pokročilou správu DNS záznamů k dané doméně.
EditaceDNS.png


Poznámka: Po jakékoliv provedené změně je důležité zónový soubor pro danou doménu dát AKTIVOVAT (v Klientské sekci -> Správa DNS záznamů).

Podmínkou úspěšné správy DNS záznamů dané domény je správné nastavení sady nameserverů / jmenných serverů (doména musí mít NSSET-ID - sadu jmenných serverů - na hodnotě ASPONE). Tuto informaci zjistíte pomocí WHOIS, popřípadě v Klientské sekci -> Seznam domén -> Vyberete požadovanou doménu -> Informace.

Přesměrování domény

Přesměrování domény umožňuje přesměrovat Vámi nadefinované domény na jednu hlavní doménu. Tuto funkci využijete zejména při nutnosti přiřazení další domény k webu tak, aby nebyla porušena SEO optimalizace (301, 302, iFrame).
Nastavení provedete v Klientské sekci -> Seznam domén -> Vyberete doménu -> Přesměrovat.

Na obrázku níže je screenshot administračního rozhraní pro nastavení přesměrování dané domény.

Presmerovani.png

Poznámka: Podmínkou možnosti nastavení přesměrování je fakt, že doména musí být vedena (registrována) u společnosti ASPone (REG-ASPONE).

Pravidla a podmínky

Pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz
Pravidla alternativního řešení sporů
Všeobecné obchodní podmínky k jednotlivým službám společnosti ASPone, s.r.o.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Informační panel
Domény
Návody
ASPone.cz
Nástroje