EU

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Geografické zasazení

Světadíl: Evropa
Poloha: 48° 09.965N 10° 27.539'E
Rozloha: 10 180 000 km²
Počet obyvatel: 731 000 000
Časové pásmo: UTC až UTC+5

Logo Mapa

Přehled

Podpora IDN: Ano
Podporuje modifikace: -
Registrační období: 1 až 10 let
Období s možností prodloužení po expiraci: -
Doba před smazáním po expiraci: 2 dny
Registrační systém: Online
WHOIS-Server: whois.registry.eu
WHOIS-Update: Online

Popis

 • .EU je doména nejvyššího řádu (TLD) určená pro občany a organizace států Evropské unie. Nově mohou registrovat také zájemci z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
 • Domény vede a spravuje centrální registr - EURid.
 • Volná registrace .EU domén byla spuštěna dne 7.4.2006.
 • .EU doménu si může zaregistrovat jakákoliv fyzická či právnická osoba se sídlem, bydlištěm či pobočkou v některé ze zemí Evropské unie.
 • Kompletní statistiky .EU domén můžete sledovat ZDE
 • Ceník

Účel

.EU doménu si může registrovat jakýkoliv občan, firma nebo organizace Evropské Unie.

Znaky

 • Minimum: 3
 • Maximum: 63
 • Písmena a číslice
 • Pomlčky ("-") pouze uvnitř doménového jména (nesmí být na začátku a přímo před TLD)

Omezení

 • .EU doménu si mohou registrovat pouze následující kategorie občanů, firem nebo organizací:
  • podniky, které mají své sídlo, ústřední správu nebo hlavní provozovnu uvnitř Evropské Unie,
  • organizace se sídlem na území Evropského společenství, aniž by bylo dotčeno použití vnitrostátních právních předpisů,
  • fyzické osoby s bydlištěm na území Evropského společenství.

Nová objednávka

Novou doménu si můžete objednat ZDE. Objednání domény se skládá z několika kroků:

 • ověření domény - zvolíte Vámi požadovanou doménu pomocí WHOIS, kde zjistíte stav domény (zda je volná / již zaregistrovaná)
 • doménu/y předáte k objednávce - všechny Vámi vybrané (a zároveň volné domény), o které máte zájem si přiřadíte k objednávce
 • 1. krok objednávky - Úvod - souhlas s pravidly a podmínkami registrace domén
 • 2. krok objednávky - Přehled objednávky - celková sumarizace objednaných služeb. Zde můžete k objednávce přiřadit i jiné služby (např. Webhosting pro danou doménu/y)
 • 3. krok objednávky - Registrace zákaznického účtu - pokud jste již našim zákazníkem, zvolíte možnost "Existující zákazník". V opačném případě je nutné vytvořit nový zákaznický účet dle povinných údajů formuláře
 • 4. krok objednávky - Volba vlastníka domény - zde máte možnost doménu zaregistrovat i na jiný subjekt (mimo Váš zákaznický účet)
 • 4. krok objednávky - Volba DNS serverů - v případě zacílení domény na servery ASPone, zvolte "Použít DNS servery ASPONE" (doporučená hodnota)
 • 5. krok objednávky - Shrnutí objednávky a dokončení

Po provedení objednávky Vám bude na kontaktní email zasláno potvrzení o úspěšném provedení. Zároveň Vám bude zaslána výzva k platbě, která bude obsahovat veškeré objednané položky. Téměř všechny služby, které ASPone nabízí, jsou zřizovány až po zaplacení (přijetí částky na náš účet). Výhodou je však možnost placení kreditní kartou nebo formou předplaceného kreditu. Doménu tak můžete mít zaregistrovánu v řádu několika sekund.

Transfer domény pod ASPone

Transfer Vaší domény pod kompletní správu ASPone.cz vyžaduje zaplacení ročního prodlužovacího poplatku.

V případě, že chcete provést transfer domény, která se již nachází v karanténě (doména je vyexpirovaná), je cena tohoto transferu odlišná - viz ceník.

 • Transfer domény můžete zahájit ZDE.
 • Po provedení objednávky transferu Vám bude zaslána výzva k platbě, která bude zahrnovat povinný prodlužovací poplatek dané domény (TLD). Po zaplacení bude transfer zahájen.
 • Pro úspěšné dokončení transferu .EU domén pod naší správu je nutné znát autorizační heslo AUTH-ID. Toto heslo Vám poskytne Váš současný správce domény.
 • Po dokončení objednávky transferu a vyplnění správného AUTH-ID hesla je transfer dokončen ihned.
 • Změnou registrátora dojde na základě zaplacení poplatku k jejímu prodloužení o další rok provozu.

Expirační podmínky (Karanténa)

Po vypršení doby, na kterou byla doména zaregistrována, vstupuje doména do tzv. karantény. Toto období trvá 40 dnů. Po vypršení této lhůty je doména uvolněna k další registraci (jiným subjektům).
Funkčnost domény je zrušená ke dni expirace domény.

Co je stav KARANTÉNA?

Pozastavení doménového jména provádí EURid v případě neprodloužení doménového jména. Tento stav nastává v poslední den nebo dva dny před koncem měsíce ve kterém byla doména registrována. Doménové jméno je ve stavu KARANTÉNA po dobu 40 dní. Doména je nefunkční a držitel nemůže měnit své kontaktní údaje.

V případě, že nedojde k uhrazení obnovy doménového jména, bude doména po 40 dnech zrušena a uvolněna k další registraci.

ochranná lhůta .EU domén

Opětovné obnovení (prodloužení) domény, která se nachází v karanténě je na základě pravidel EURIDu zpoplatněno dle aktuálního ceníku

Prodloužení domény

V dostatečném časovém intervalu je každému majiteli zákaznického účtu, pod kterým je daná doména vedená, zasláno vyrozumění o blížící se expiraci domény. Zákazník má možnost doménu kdykoliv prodloužit přes Klientskou sekci (vytvořit objednávku prodloužení domény). Pokud si zákazník tuto objednávku nevytvoří v dostatečném předstihu (po přijetí emailu o blížící se expiraci) sám, bude mu fakturačním systémem automaticky, po uplynutí jednoho týdne, vytvořena a zaslána výzva k platbě k prodloužení dané domény o příslušné období.

U .EU domén je nutné z důvodu přísných expiračních podmínek platit prodlužovací poplatek včas - úhrada musí proběhnout nejpozději do data splatnosti výzvy k platbě. V opačném případě doména spadá do karantény, což obnáší poplatky navíc.

K prodloužení domény dochází až po připsání peněžní částky na účet společnosti ASPone, s.r.o.

Důležité upozornění

Detailní pravidla pro registrace domén .EU a veškeré informace k doménám jsou k dispozici na EURid. Před zahájením registrací budou veškerá pravidla přeložena do oficiálních jazyků EU. Originální pravidla domén EU jsou pro všechny zákazníky závazná a nadřazená informacím v této nápovědě, která má pouze informativní charakter.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Informační panel
Domény
Návody
ASPone.cz
Nástroje