Hlavička emailu

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Hlavička emailu - zobrazení hlavičky

V případě jakýchkoliv problémů s přijatým nebo odeslaným emailem (nedoručení mailu, mail je označen jako spam, nebo naopak mail přišel do schránky, i když měl být vyfiltrován jako spam, apod.) je cenným zdrojem informací zdrojový kód nebo hlavička mailu.
Pro nás je podstatná především hlavička mailu.

Následující návody popisují, jak zobrazit hlavičku v našem webmailu a nejčastěji používaných mailových klientech:


Co může hlavička obsahovat?

  • každý email, který Vám přijde do schránky, obsahuje kromě zobrazovaného těla také hlavičku, z té je možné zjistit doplňující informace o emailu jako použité kódování, přes jaké servery byl doručován, apod.
  • zde je přehled základních údajů, které můžete v hlavičce nalézt (postupně od dolní části hlavičky směrem nahoru, nové údaje se přidávají většinou na začátek hlavičky):
 Content-Transfer-Encoding, Content-Type, MIME-version - údaje o kódování použitém pro zprávu a typu obsahu zprávy
 X-Mailer, User-Agent - klient, ze kterého byla zpráva odeslána (webmail, Outlook, Thunderbird apod.)
 Date - datum vytvoření zprávy
 Message-ID - ID zprávy
 Subject - předmět zprávy
 From - odesílatel zprávy
 To - příjemce zprávy
 Reply-To - adresa pro odpověď na zprávu
 X-Spam-Status, X-Spam-Flag - pokud obsahují yes, email byl vyhodnocený jako spam
 Received (1. výskyt) - údaje o zařízení, odkud byl email odeslán (název a IP, datum a čas odeslání) a název serveru, na který byl email předán
 Received (další výskyty) - informace o předávání emailu mezi mailservery
 DKIM-Signature - zpráva byla podepsána pomocí DKIM (elektronický podpis emailu)
 Delivered-To - schránka, do které byla zpráva doručena (pokud byl email přeposílán, může být v hlavičce těchto parametrů více)
 Return-Path - nebo také Envelope Sender - obálková adresa odesílatele, na kterou se vrací např. automatické odpovědi, nebo která se kontroluje oproti blacklistu nebo whitelistu cílové schránky
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Znalostní báze
Domény
ASPone.cz
Nástroje