MOBI

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Geografické zasazení

Logo Svět

Přehled

Podpora IDN: Ne
Podporuje modifikace: Ano
Registrační období: 1 až 10 let
Období s možností prodloužení po expiraci: 44 dnů
Doba před smazáním po expiraci: 44 dnů
Registrační systém: Online
WHOIS-Server: whois.dotmobiregistry.net
WHOIS-Update: Online

Popis

.MOBI je TLD věnovaná mobilní komunikaci a mobilním zařízením.

Účel

.MOBI poskytuje důležité spojení mezi mobilním operátorem, internetovými službami a uživatelem.

Znaky

 • Minimum: 3
 • Maximum: 63
 • Písmena a číslice
 • Pomlčky ("-") pouze uvnitř doménového jména (nesmí být na začátku a přímo před TLD)

Omezení

 • Obsah stránek musí splňovat tyto závazná pravidla určená správcem domény:
   • stránky musí obsahovat validní kód XHTML-Mobile Profile 1.0 a vyšší, nebo podporovat mobilní zařízení,
   • stránky musí být dostupné přes doménu druhé úrovně "nazev-domeny.mobi", nejenom přes www.nazev-domeny.mobi,
   • pokud koncové mobilní zařízení nepodporuje rámce, nesmí se rámce na stránkách používat.
 • Bližší informace o validaci kódu XHTML-Mobile Profile 1.0 najdete na stránkách sdružení Open Mobile Aliance.
 • Po úspěšné registraci bude každé doménové jméno správcem z důvodů korektnosti obsahu jednou za 90 dní testováno. V případě nedodržení závazných pravidel pro provoz domény .mobi odesílá správce první upozornění. *Nebudou-li stránky po 15 dnech stále korektní, správce domény odesílá druhou výzvu s možností úprav po dobu dalších 15 dní.
 • V případě, že obsah stránek nebude i poté opraven, je zasláno třetí upozornění a probíhá posledních 30 dní s možností úpravy obsahu stránek. Nedojde-li i nyní k nápravě, bude přístup k obsahu stránek znemožněn. *Jakmile bude obsah stránek v souladu s pravidly správce domény, bude doména při první kontrole opět zprovozněna.
 • Doporučení pro správnou funkci stránek určená správcem domény:
   • žádná vyskakující okna,
   • základní navigační prvky na vrcholu každé stránky,
   • omezit skrolování okna jen na jeden směr, kromě případů kdy to opravdu nejde jinak,
   • nepoužívat klikatelné (senzitivní) mapy, kromě případů kdy je to opravdu nezbytné,
   • nepoužívat tabulky pro layout,
   • ke stanovení layoutu používat style sheets (kromě případů kdy je zařízení vůbec nepodporuje).
 • Nutná verifikace domény při její registraci (prodloužení). Verifikace je provedena kliknutím na odkaz, který je zaslán do e-mailu držitele domény. Verifikace se provádí u e-mailové adresy pouze jednou. Držitel domény je povinen provést verifikaci nejpozději do 15 dnů od data registrace domény. Pokud tak neučiní, je doména pozastavena a to do doby než bude verifikace provedena.

Transfery

 • .MOBI transfery jsou možné.
 • Transfer .MOBI domény je nutné proukázat autorizačním kódem (tzv. AUTH-Info), který lze získat od aktuálního registrátora přes kontakt registrátora nebo kontakt správce u dané domény.
 • Transferem se doména prodlouží automaticky o 1 rok.
 • Zkontrolujte, zda příslušná doména nemá status "zamčena" (angl. "locked"), který můžete zjistit přes WHOIS. Pokud je doména zamčená, pak majitel může požadovat, aby byla odemčena.
 • Vezměte prosím na vědomí, že přenos může být zahájen až po schválení organizací ICANN, více viz http://www.icann.org/en/transfers/

Expirace

 • Po datu expirace doménového jména následují 3 fáze:

Ochranná lhůta

V případě, že registrace doménového jména není přede dnem expirace prodloužena, vstupuje doménové jméno v den expirace na dobu 28 dnů do tzv. ochranné lhůty. Během tohoto období na doméně není možné provádět změny (name servery, aktualizace kontaktů) a je zakázána změna registrátora. Doménu lze kdykoliv během této lhůty prodloužit uhrazením standardního poplatku za prodloužení. Po skončení ochranné lhůty začíná fáze "Redemption Grace Period".

Redemption grace period

Tato fáze začíná po 28 dnech od data expirace a trvá 30 dní. Doména není funkční (nezobrazuje se prezentace a nefungují poštovní služby), doménu není možné převést k jinému registrátorovi ani na ní provádět jakékoliv změny (kontakty, name servery atd.). Během této 30denní lhůty může majitel doménu prodloužit pouze na základě uhrazení výrazně vyššího poplatku.

Pending delete

Po skončení stavu Redemption Grace Period přechází doména na 5 dní do stavu "Pending delete", kdy již není možné ji obnovit. Poté je uvolněna a je možné ji znovu zaregistrovat.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Informační panel
Domény
Návody
ASPone.cz
Nástroje