Omezení pro emaily

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Omezení pro příchozí emaily na serveru

Na mailserverech probíhají při přijetí emailů různé kontroly, které zajišťují ochranu proti spamům, phishingu, virům.
Pokud dojde k odmítnutí zprávy, mělo by se vrátit odesílateli chybové hlášení s jednou z uvedených chyb:


552 5.1.1 5.2.2 sorry, final recipient mailbox is full (chkuser)

 • schránka příjemce je přeplněná. Zkuste kontaktovat příjemce jiným způsobem a požádat ho, aby pročistil svoji emailovou schránku. Případně nám můžete napsat a my příjemce kontaktujeme.


550 5.1.1 <xxx> sender is blacklisted

 • odesílatel zprávy je na blacklistu. Tím je myšleno, že příjemce má pro svou schránku nastavený blacklist a adresa odesílatele odpovídá některému ze záznamů v tomto blacklistu. Zkuste kontaktovat příjemce jiným způsobem nebo nám můžete napsat.


552 5.2.0 0biL1i00V1cmcpM01biL4w spam detected

 • zpráva byla odmítnuta jako spam. V tomto případě byl váš email vyhodnocený jako spam a příjemce má pro svoji schránku nastavené odmítání spamů. Zkuste příjemce kontaktovat jiným způsobem a požádat ho, aby si vaši adresu přidal do whitelistu, nebo nás kontaktujte.


550 5.1.0 0bcW1i00G0jifNx01bcmHa blocked by SPF

 • zpráva byla odmítnuta z důvodu SPF. Majitel domény (odesílatel) má možnost nastavit SPF (Sender Policy Framework) záznam, který určuje, ze kterých IP adres je povoleno odesílat poštu z dané domény. Pokud mail přichází z jiné než povolené IP, je odmítnut z důvodu SPF. K tomuto dochází např. pokud byla původní zpráva přesměrována, odesílatel používá server svého poskytovatele internetového připojení apod.


552 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bqv1i0054rvCQt01 DMARC validation failed

 • zpráva byla odmítnuta z důvodu DMARC. Email projde kontrolou DMARC, pokud má platný DKIM podpis pro doménu odesílatele uvedeného v parametru From hlavičky zprávy nebo projde kontrolou SPF pro tuto doménu. V opačném případě, jestliže má doména odesílatele v DMARC záznamu nastavenou politiku "reject", dojde k odmítnutí zprávy. Zkontrolujte, zda máte správně nastavený SPF záznam a zda všechny odesílané emaily podepisujete pomocí DKIM pro doménu uvedenou v parametru From v hlavičce zprávy.


554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bcW1i00G0jifNx01bcmHa no DNS reverse for x.x.x.x

 • pro IP adresu odesílajícího serveru není nastavený reverzní záznam.


550 5.1.0 1Qk81i01C0kRQ6S01QkX4j invalid domain

 • doména odesílatele nemá platný ani MX, ani A záznam. Často k tomu dochází, pokud je daná doména po expiraci.


550 5.1.0 1Qk81i01C0kRQ6S01QkX4j invalid destination domain

 • doména příjemce nemá platný ani MX, ani A záznam. Často k tomu dochází, pokud je daná doména po expiraci.


Connection refused from x.x.x.x. See http://www.spamhaus.org/query/bl?ip=x.x.x.x for more information
     nebo
554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bqv1i0054rvCQt01 Connection refused from x.x.x.x

 • IP adresa odesílajícího serveru se vyskytuje na blacklistu Spamhaus nebo Cloudmark. Odstranění smtp serveru z blacklistu zařizuje správce smtp serveru, přes který jsou emaily odesílány.


554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bqv1i0054rvCQt01 Bad attachment

 • doručovaný email obsahuje přílohu nepovoleného typu (com, exe, pif, bat, scr, cpl, cmd, dll, lnk, inf, msi, sct, vbs, vb, vbe, js, wsf, iso). Jestliže potřebujete odeslat v příloze soubor některého z uvedených typů, můžete soubor zabalit (např. do zipu) a poté jej odeslat


550 5.1.1 gaui1p0062iCB6t01auiH0 Sorry, relay access denied, see https://support.forpsi.com/KB/a3406

 • doména příjemce nemá MX záznam směřující na mxavas.forpsi.com, resp. IP 81.2.195.200.


552 5.2.0 3uIuoxDF8NY6C3uIuoXBCJ Message too Big

 • maximální velikost příchozí zprávy může být 100 MB, větší zprávy jsou odmítnut


552 5.2.2 0bqv1i0054rvCQt01 Mass Message too Big

 • u hromadných zpráv se velikost násobí počtem příjemců. Takto získaná výsledná velikost nesmí být větší než 100.000.000 B, tedy přibližně 100 MB.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Znalostní báze
Domény
ASPone.cz
Nástroje