SK

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Geografické zasazení

Světadíl: Evropa
Hlavní město: Bratislava
Poloha: 7°56′S 14°25′W
Rozloha: 49 035 km²
Počet obyvatel: 5 379 455
Časové pásmo: UTC+1 (v letním čase UTC+2)
Telefonní předvolba: +421

Logo Slovensko

Přehled

Podpora IDN: Ne
Podporuje modifikace: -
Registrační období: 1 - 10 let
Období s možností prodloužení po expiraci: -
Doba před smazáním po expiraci: 3 dny
Registrační systém: Online
WHOIS-Server: whois.sk-nic.sk
WHOIS-Update: Online

Popis

.SK je oficiální country code Top-Level Doména (ccTLD) pro Slovensko.

Účel

.SK doména je k dispozici všem jednotlivcům a společnostem, kteří mají korespondenční adresu na území EU.

Znaky

 • Minimum: 2
 • Maximum: 63
 • Písmena a číslice
 • Pomlčky ("-") pouze uvnitř doménového jména (nesmí být na začátku a přímo před TLD)

Omezení

 • Pro registraci .SK domény je nutné uvést rodné číslo v případě fyzické osoby a IČO v případě právnické.
 • Prodloužení doménového jména je třeba provádět s dostatečným předstihem před ukončením doby platnosti (expirace domény). Nejzazším termínem pro prodloužení doménového jména je 1 den před datem expirace. Smazání doménového jména je automatické, pokud není včas prodlouženo před ukončením doby platnosti (expirace domény). Prodloužení platnosti doménového jména probíhá až po uhrazení výzvy k platbě a přijetí finančních prostředků na účet ASPone, s.r.o.
 • Doménové jméno lze prodloužit pouze na 1 rok.
 • Musí být udány a správně nakonfigurovány 2 nameservery.
 • IPv6 není podporovaná.

Transfery

 • .SK transfery jsou možné.
 • Transfer domény probíhá elektronicky na základě AUTH-ID kódů, při transferu je potřeba zaplatit poplatek za roční prodloužení domény a datum expirace se posouvá o jeden rok.
 • AUTH-ID může vygenerovat pouze určený registrátor a odešle ho na e-mail majitele.
 • Administrativní poplatek za změnu registrátora byl zrušen.

Expirace

 • Pokud doména není prodloužena k datu expirace, následuje období ochranné lhůty trvající 42 dnů.
 • Jednotlivé fáze ochranné lhůty:

EXPIRED

Následující den po datu expirace je pozastavena funkčnost domény (nezobrazuje se prezentace a nefungují poštovní služby). Období trvá 14 dní a v jeho průběhu je možné doménu kdykoliv prodloužit.

HELD

Období následující po fázi "expired" trvá 28 dní. Doména je nefunkční. V případě, že má držitel domény vlastní SK-ID, je zapotřebí kromě úhrady vyplnit formulář, který držiteli poskytne registrátor.

DELETED

Pokud nebyla doména prodloužena ani ve fázi "HELD" je na 1 den přeřazena do stavu "DELETED", kdy již není možné ji prodloužit. Poté je uvolněna k nové registraci.

Smazání

Smazání doménového jména je automatické, pokud není včas prodlouženo před ukončením doby platnosti (expirace domény).

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Informační panel
Domény
Návody
ASPone.cz
Nástroje