SMTP server - limity

Z ASPone Help Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Konfigurace SMTP serveru - limity a chybová hlášení

Na serveru smtp.forpsi.com jsou určeny limity pro počty odeslaných zpráv:

 • za jednotku času
  • 250 mailů/minutu
  • 1000 mailů/hodinu
  • 20000 mailů/den
 • maximální počet příjemců jedné zprávy (250)
 • maximální počet zpráv v jedné session (250)
 • maximální počet emailů větších než 1 MB s příjemci na Seznamu (20 emailů/minutu).


Limity pro počet emailů odeslaných za jednotku času

Je možno odeslat následující maximální počty z jedné IP nebo z jedné emailové adresy:

 • 250 mailů / minutu
 • 1000 mailů / hodinu
 • 20000 mailů / den


Při překročení limitů se zobrazí např. tato chybová hláška:

 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh policy violation, see https://support.forpsi.com/kb/a3900

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Snižte počet odesílaných emailů za jednotku času podle uvedených limitů.

Vzhledem k tomu, že smtp server smtp.forpsi.com je sdílený server, jehož služby využívají desítky tisíc zákazníků, byly nastaveny limity pro počty emailů odeslaných za jednotku času. Jde o to, aby zákazníci, kteří by chtěli využít server smtp.forpsi.com k rozeslání velkého počtu newsletterů nebo obchodních sdělení neomezovali ostatní, kteří potřebují rychle doručit důležitý email. Při nárazovém odeslání velkého počtu emailů totiž může dojít ke zpožďování zpráv dalších zákazníků. V případě důležitých zpráv může být toto zpoždění velice nepříjemné.


Během tří minut je možné odeslat maximálně 30 emailů větších než 1 MB na domény seznam.cz, email.cz, post.cz

Pokud je z určité emailové adresy během tří minuty odesláno více než 30 emailů na domény poskytovatele emailů seznam.cz (seznam.cz, email.cz, post.cz, stream.cz, firmy.cz), jsou během této minuty všechny další emaily, které jsou větší než 1 MB a které mají alespoň jednoho příjemce s některou z uvedených domén (seznam.cz, email.cz, post.cz, stream.cz nebo firmy.cz) odmítány s dočasnou chybou "policy violation". Kontroluje se velikost emailu, která bývá asi o třetinu větší než je součet velikostí jednotlivých příloh.

Odesílateli se může vrátit tato chyba:

 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh too many big messages to Seznam.cz

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Pokud chcete odeslat větší množství zpráv o velikosti větší než 1 MB, rozdělte odesílání takových zpráv na maximálně 20 těchto zpráv za minutu.

Poštovní servery domén seznam.cz, email.cz, post.cz ... blokují i opakovaně na několik minut smtp spojení z odchozích IP serveru smtp.forpsi.com, pokud z nich zjistí nadlimitní mailový provoz. To pak způsobuje zpožďování emailů dalších zákazníků, kteří posílají zprávy na seznam.cz. Vzhledem k tomu, že server smtp.forpsi.com je sdílený smtp server, jehož služby využívají desetitisíce zákazníků, byli jsme nuceni upravit limity odchozích zpráv na seznam.cz tak, aby bylo zajištěno plynulé doručování emailů všech našich zákazníků.


Maximální počet příjemců jedné zprávy

Každou zprávu lze odeslat maximálně na 250 příjemců (z hlediska smtp serveru se jedná o 250 emailů). V případě většího počtu příjemců se zobrazí např. tato chybová hláška:

 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh too many recipients

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Rozdělte rozesílání emailů na menší dávku v souladu s výše uvedenými limity.


Maximální počet zpráv v rámci jedné session

V rámci každé session lze odeslat maximálně 250 zpráv. Poté je třeba session ukončit a začít novou. Toto nastavení se týká především posílání emailů pomocí programů pro hromadné maily (SendMails apod.) a odesílání pomocí skriptů. V případě většího počtu příjemců se zobrazí např. tato chybová hláška:

 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh too many messages per session, try again later

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Nastavte ukončování session v souladu s výše uvedeným limitem. Zároveň je potřeba dodržovat časové limity pro odesílání emailů.

Vzhledem k tomu, že jde o sdílený mail server, jehož služby využívají desítky tisíc zákazníků, je třeba dodržovat dané limity a limity nelze měnit.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Informační panel
Domény
Návody
ASPone.cz
Nástroje